منظور از مهدویت چیست واز چه زمانى آغاز شده است؟

پاسخ: اعتقاد به مهدى موعود مسئه اى است که در تمام ادیان ومذاهب مختلف جهان اعم از وثنیت، کلیمیت، مسیحیت، مجوسیت، اسلام وغیره مطرح بوده وهست؛ بدین معنى که در آخر الزمان، مصلحى ظهور خواهد کرد وبه جنایتها وخیانتها وتبعیضهاى بشر خاتمه خواهد داد.

آرى، (اعتقاد به مهدى)، نه تنها یک باور اسلامى است، که عنوانى مى باشد براى خواسته ها وآرزوهاى همه انسانهاى دردمند وستمدیده، با کیش ومذاهب گوناگون؛ وهمچنین، بازده الهام فطرى مردم است، وبا همه اختلافاتى که در عقیده ومذهب دارند، دریافته اند که براى انسانیت در روى زمین، روز موعودى وانسان موعودى خواهد بود؛ که با ظهورش هدف نهایى ادیان الهى تحقق یافته ومسیر آن به دنبال رنجى بسیار، هموارى واستوارى لازم را مى یابد. بنابراین، مسئله مهدویت با سابقه اى دیرینه، ریشه در مذهب دارد.

اگر چه غیر از قرآن مجید، تمامى کتابهاى آسمانى دیگر دستخوش تحریف شده اند، لیکن با این وجود، جملاتى از دستبرد دیگران مصون مانده است، که در آنها از آمدن مهدى موعود ومصلح جهانى گفتگو شده است، وچون این مطلب به صورت پیشگویى ومربوط به آینده است، ومضامین آن در قرآن وروایات متواتر وارد شده است از این رهگذر مسلم مى شود که این عبارتها از منطق وحى سرچشمه گرفته واز دستبرد انسانها در طول تاریخ در امان مانده است.

از جمله روایات متواترى که به ظهور (مهدى موعود) وعده داده، حدیث معروف نبوى است که فرمود: (اگر از عمر دنیا یک روز بیش باقى نمانده باشد، خداوند آن روز را طولانى کند تا مردى از امت وخاندان من که نامش نام من است ظاهر شود، وزمین را از عدل وداد پر کند چنانکه از ظلم وستم پر شده باشد).(۱)

(۱) الفصول المهمه، ابن صباغ مالکى، ص ۲۹۴

 منبع:
http://tazohor.com

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 بهمن 1390    | توسط: مدیر    |    | نظرات()